Actuele cijfers

Aantal deelnemers

Per 31 december 2018 had ons pensioenfonds ruim 2.500 deelnemers. Zij zijn te verdelen in 3 groepen:

  • werknemers: deze deelnemers bouwen nu pensioen op bij ons fonds (of bouwen premievrij pensioen op vanwege arbeidsongeschiktheid);
  • gepensioneerden: deze deelnemers ontvangen een ouderdoms-, partner- of wezenpensioen van ons fonds (ook wel: de pensioengerechtigden);
  • oud-werknemers: deze deelnemers bouwen geen pensioen meer op bij ons fonds, maar hebben na hun uitdiensttreding het opgebouwde pensioen bij ons fonds laten staan en de waarde hiervan niet overgedragen naar een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar.

Kijken we naar de cijfers van de afgelopen 5 jaar, dan blijkt dat:

  • het totaal aantal deelnemers schommelt rond de 2.500;
  • het aantal werknemers de laatste drie jaar iets toenam;
  • het aantal mensen dat een pensioen ontvangt iets afneemt. 

 

2018

2017

2016

2015

2014

Werknemers

1.084

1.063

1.029

999

1.008

Gepensioneerden 

828

838

839

864

869

Oud-werknemers

666

638

631

627

616

Totaal

2.578

2.539

2.499

2.490

2.493