Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Forbo bestaat uit 8 zetels. 4 zetels vertegenwoordigen de werknemers en de pensioengerechtigden en 4 zetels vertegenwoordigen de werkgever. Op dit moment zijn 6 zetels ingevuld. 

Alle bestuursleden werken net als u bij Forbo Flooring, Forbo-Novilon of Forbo Eurocol Nederland of hebben daar gewerkt.

De bestuursleden zijn aangesteld voor een bepaalde periode. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis en integriteit.

De bestuursleden van Pensioenfonds Forbo zijn:

 

Fred Heil (voorzitter)

Werkgever Flooring

Gerrit Mol (vice-voorzitter/penningmeester)

Werknemers Flooring

Danielle Manné (secretaris)

Werkgever Flooring

Ton Keetlaer

Pensioengerechtigden

Marcel Bults Werkgever Eurocol

Erwin Smit

Werknemers Novilon/Eurocol

Vragen

Hebt u vragen aan het bestuur? Mail ons op pensioenfonds@forbo.com.