Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Forbo bestaat uit 6 zetels. De bestuursleden vertegenwoordigen de werknemers (2 zetels), de pensioengerechtigden (1 zetel) en de werkgever (3 zetels). 

Alle bestuursleden werken net als u bij Forbo Flooring, Forbo-Novilon of Forbo Eurocol Nederland of hebben daar gewerkt.

De bestuursleden zijn aangesteld voor een bepaalde periode. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis en integriteit.

De bestuursleden van Pensioenfonds Forbo zijn:

 

Fred Heil

Voorzitter / Lid Dagelijks Bestuur

Lees meer over Fred

Phil de Boer

Penningmeester/Vicevoorzitter

Lees meer over Phil

Daniëlle Manné

Secretaris / Lid Dagelijks Bestuur / Voorzitter Communicatiecommissie

Lees meer over Daniëlle

Dirk Breeuwer

Bestuurslid namens Pensioengerechtigden

Gert van Bruggen

Lid Communicatiecommissie - namens actieven Forbo Eurocol en Forbo-Novilon

Lees meer over Gert

 

Ugo Hofman

Voorzitter Risicocommissie

Lees meer over Ugo

Vragen

Hebt u vragen aan het bestuur? Mail ons op pensioenfonds@forbo.com.