Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft er nadrukkelijk naar om ook op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doen wij onder meer door het vermogen van het pensioenfonds te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe ons fonds belegt, kunt u lezen in het beleggingsplan.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet het vermogen van het pensioenfonds (laten) beleggen om voldoende te verdienen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist elk jaar over hoe er belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit leggen wij vast in het beleggingsplan. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs (ALM-studieAfkorting voor Asset Liability Management. Dit is een studie die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen van een pensioenfonds.), externe vermogensbeheerders, marktomstandigheden). Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf. Vermogensbeheerder MN verzorgt de beleggingen voor ons fonds. De richtlijnen en afspraken met betrekking tot de beleggingen zijn vastgelegd in het Beleggingsbeleid en het Beleggingsplan.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten.

Verantwoord beleggen

Ons pensioenfonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in het beleid maatschappelijk verantwoord beleggen

In deze code staat dat het fonds zich houdt aan internationaal geldende wetten en regels. Het fonds wil niet betrokken zijn bij:

  • schendingen van mensenrechten
  • kinderarbeid
  • fraude of corruptie
  • milieuvervuiling
  • omstreden wapens
  • dierproeven
  • bont

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op met het bestuur van ons pensioenfonds.

Nieuwe Europese wetgeving over duurzaamheid

Sinds 10 maart 2021 moeten pensioenfondsen voldoen aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dat is een nieuwe Europese verordening met informatieverplichtingen over duurzame beleggingen. De SFDR komt voort uit het actieplan van de Europese Commissie voor de financiering van een duurzame economie. Meer informatie vindt u op deze website.