Hoe gaat het verder?

De Wet toekomst pensioenen ging in op 1 juli 2023. Pensioenfondsen krijgen tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om hun pensioenregeling aan te passen.

Ons fonds overlegt met de sociale partners (vakbonden, OR Eurocol en de werkgever) om de pensioenregeling van Forbo aan te passen. Ons fonds streeft ernaar om op 1 januari 2027 over te stappen.

Vóórdat we kunnen overstappen moeten er nog veel belangrijke keuzes worden gemaakt. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken: de sociale partners, het bestuur en het verantwoordingsorgaan. Het voorbereiden op het vernieuwde pensioenstelsel gaat in goed overleg tussen deze partijen. Zo zetten we ons samen in om tot een goede pensioenregeling te komen!