Waarom komen er vernieuwde regels?

Onze samenleving is de afgelopen jaren veranderd. Zo zien de economie en de arbeidsmarkt er anders uit dan vroeger. Daarnaast is er veel behoefte aan inzicht in het eigen pensioen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel op deze veranderingen aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met medewerkers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen.

Maar niet alles uit het huidige pensioenstelsel verdwijnt. Wat goed en passend is, blijft gewoon bestaan.

1. Duidelijker en persoonlijker pensioen

Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze zelf en de werkgever betalen voor hun pensioen. Met de vernieuwde regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) u en uw werkgever in uw pensioen stoppen. Dit kunt u direct terugzien in uw eigen pensioen.

2. Pensioen kan sneller omhoog, maar ook sneller omlaag dan nu

Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen via uw werkgever nu soms niet omhoog. Dat voelt soms onlogisch. De vernieuwde regels zorgen ervoor dat uw pensioen meebeweegt met de economie: als het goed gaat met de economie en de beleggingen, dan kan uw pensioen eerder omhoog. Maar gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook eerder omlaag gaan dan nu het geval is. 

De vernieuwde regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als u (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers.

3. Pensioen sluit beter aan op uw loopbaan

Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De pensioenregels passen daar nu niet goed bij. Daarom komen er vernieuwde regels. Bouwt u geen pensioen meer op via een werkgever of krijgt u een andere pensioenregeling? Dan ziet u straks beter wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.